2017. година

 

Извештај о извршењу буџета општине јануар-јун 2017                        

Извршење по организационој класификацији јануар-јун 2017        

Упутство о припреми буџета општине          

Табела 1,2,3    

Табела4           

Табела5           

Табела6           

Табела7           

Циљеви и индикатори          


Одлука о ребалансу буџета општине  Мало Црниће за 2017.годину           

Образложење ребаланса буџета за 2017.годину        

Прилог 2-план капиталних улагања         

Информација о нацрту одлуке о изменама и допунама буџета за 2017.годину     

Нацрт одлуке о изменама и допунама буџета за 2017.годину      

План поступног увођења РОБ Мало Црниће за 2018.годину      

Одлука-о-буџету-општине-Мало-Црниће-за-2017.годину.pdf        

 

 

2016. година

 

 

Одлука о буџету за 2016.годину      

Одлука о завршном рачуну буџета општине за 2016.годину      

 

 

2015. година

 

Буџет Општине за 2015